Privacy Statement Solid Glass

Inleiding
Organisaties die persoonsgegevens verwerken dienen op basis van de Algemene verordening persoonsgegevens (hierna AVG) personen van wie zij persoonsgegevens verwerken (betrokkenen) hierover te informeren. Dit gebeurt in de praktijk vaak door middel van een zogenoemd ‘privacy statement’: een verklaring van de verwerkingsverantwoordelijke (de partij die beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier) aan de betrokkenen.

Solid Glass is een glasbedrijf dat zich richt op de zakelijke markt. Ons bedrijf kan u als particulier of bedrijf van dienst zijn met het leveren en plaatsen van glas.

Bij het aanbieden van onze diensten worden gegevens al dan niet ook via de website van Solid Glass, www.solid-glass.nl, verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Solid Glass omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Het gebruik van persoonsgegevens
Solid Glass respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens die ons worden aangereikt en door ons worden verwerkt vertrouwelijk worden behandeld.
Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch en/of in correspondentie
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Cookie ID
 • Klik en surf gedrag
 • Sociale media account

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Solid Glass verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze bezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@solid-glass.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben.
Solid Glass verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het behandelen van offertes (ook tijdens precontractuele stadium)
 • Het uitvoeren van opdrachten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders;
 • Contact met u te kunnen opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website;
 • Het gebruik van de functionaliteiten op onze website
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Om diensten bij u af te leveren;

Solid Glass verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang worden gegevens bewaard
Solid Glass bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Solid Glass zal u persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Onze maximale bewaartermijn is zeven jaar.

Persoonsgegevens delen met anderen
Solid Glass deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Solid Glass blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Solid Glass uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek
Solid Glass gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op u privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@solid-glass.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u bij het verzoek een kopie van u identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van u privacy. Solid Glass zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van gegevens
Solid Glass neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@solid-glass.nl.
Solid Glass maakt op de website www.solid-glass.nl geen gebruik van cookies.

Klacht indienen
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder al u niet tevreden bent of klachten heeft over de manier waarop info@solid-glass.nl uw privacy waarborgt. Neem in dat geval dan s.v.p. contact met ons op zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Hoe kunt u ons bereiken
Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

 • Ons adres is Nijverheidscentrum 16, 2761 JP Zevenhuizen
 • Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur op telefoonnummer: 0180 – 444516
 • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op info@solid-glass.nl of gebruik maken van het contact formulier op onze website

Contact gegevens:
Solid Glass
Nijverheidscentrum 16
2761 JP Zevenhuizen

Solid Glass kan de inhoud van deze privacy verklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatste bijgewerkt op 24 mei 2018.

XProfiteer nu van ons lage 9% BTW tarief!
Klik hier voor meer informatie.